Program pro práci s kusovníky

Pro firmu se strojírenským zaměřením je určen program Kusovnik. Umožňuje evidovat, upravovat, tisknout a exportovat kusovníky strojírenského celku. Ovládání programu je zaměřeno na maximální jednoduchost a srozumitelnost. Architektura programu používá 3-vrstvou strukturu - klient, aplikační server a databázový server.

logo

Popis aplikace

Systém pro správu kusovníků se skládá z klienta, aplikačního serveru a databázového serveru. Uživatel se klientskou aplikací připojí k aplikačnímu serveru a zakládá nebo upravuje pozice. Systém umožňuje současnou práci několika klientů, záznam změn.

Kusovnik klient

Funkce programu

  • vizuální přehled o pozicích ve stromové struktuře,
  • import dat z AutoCAD Inventoru,
  • import dat z XML nebo CSV souboru,
  • export do formátů XML, PDF, XLS,
  • podpora textů v azbuce,
  • tiskové sestavy,
  • kopírování pozic s přenesením dat,
  • doplňování dat z podsestav,

Detaily programu

Pro uložení dat je použita SQL databáze MySQL nebo SQLite, do budoucna se plánuje rozšíření na MSSQL a na Firebird.

Import dat z Inventoru probíhá pomocí unicode csv souborů.

Tiskový výstup je možné měnit pomocí šablony

V plánu je také webový prohlížeč jako tenký klient pro přístup ke kusovníkům.