Programy pro MS Windows

Mimo správu a konfiguaci prostředí produktů Microsoft nabízím i programování pro prostředí MS Windows. Pro potřeby firmy strojírenského zaměření je v nabídce program pro kusovníky a pro optimalizaci využití plochy tiskového média při výstupu na velkoformátové tiskárny (plotry).

logo

Nabídka služeb

Operační systémy
  • administrace, příp. instalace serverových verzí MS Windows 2012, 2008R2
  • správa uživatelů,počítačů v Active Directory
  • instalace a konfigurace DNS a DHCP
  • dálková správa serverů přes Remote Desktop
  • instalace a konfigurace CA služeb

Webové služby.

  • instalace a konfigurace serveru IIS
  • konfigurace IIS pro různé způsoby autentizace přístupu k datům, jménem a heslem, certifikátem
Poštovní služby
  • instalace a konfigurace Exchange jako poštovní server
  • přenesení poštovních schránek na jiný server pomocí IMAP, např z Dovecot na MS Exchange
Databáze
  • instalace a konfigurace databází MSDE nebo MSSQL 2012,2008

Programování aplikací pro MS Windows

V oblasti programování nabízím aplikaci pro strojírenství evidenci a tisk kusovníků Kusovnik 4.0. Aplikace používá 3-vrstvou architekturu, import dat z Inventoru, export do PDF nebo XLS.

Optimalizace vykreslených výkresů programem Optim. Pomocí tohoto programu můžete ušetřit značné množství kreslícího materialu. Výkresy určené k vykreslení program seřadí podle zadaných rozměrů kreslícího materiálu, aby bylo dosaženo minimálního odpadu materiálu.